Type your content here...

Tillvägagångssätt

Har du cyklar eller cykeldelar som du vill bli av med så tar vi gärna emot dem. Cyklar som är i bra skick förmedlar vi vidare till bättre behövande och är cykeln i dåligt skick så monterar vi av de delar som går att återanvända och återvinner resten.

Vi åker och hämtar cyklar som ni vill skänka men i regel inte färre än 4 cyklar.

Ni är dock alltid välkomna att lämna cyklar till oss
under öppettiderna eller efter överenskommelse.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller förslag.


 
 
Vad säger lagen vid rensning av cykelrum i bostadsrättsföreningar och i hyreshus

Vad kan föreningen göra med avflyttade bostadsrättshavares/hyresgästers kvarlämnade saker (Cyklar) i till exempel vinds- eller källarförråd? När vågar man slänga sakerna?
Hyresgäster
Beträffande hyresgäster säger hyreslagen att egendom, som hyresgästen inte avhämtat sedan tre månader gått efter det att hyresgästen anmanats att hämta egendomen, tillfaller hyresvärden utan lösen.
Kravet på anmaning innebär att hyresvärden muntligen eller skriftligen ska ha uppmanat hyresgästen att ta hand om egendomen.
Hyresvärden är bevisskyldig för sitt påstående att anmaning ägt rum. Ofta vet inte hyresvärden vart hyresgästen flyttat, varför värden inte kan anmana hyresgästen. Egendomen tillfaller då hyresvärden sex månader från det att vederbörande flyttade från lägenheten.
Hyresvärden kan välja mellan att låta sexmånadersfristen löpa utan anmaning eller sända anmaning och invänta tremånadersfristen.
Bostadsrättshavare
Motsvarande bestämmelser finns inte i bostadsrättslagen. Så vad som gäller beträffande avflyttade bostadsrättshavares kvarlämnade saker är inte lagreglerat.
Föreningen får avgöra frågan på lämpligt sätt och kan då analogt med hyreslagens bestämmelser söka vägledning.
Det är lämpligt att föreningen låter upprätta en enkel förteckning över föremål av värde som kvarlämnats. För att förteckningen skall få bevisvärde bör den bevittnas av "utomstående" personer. En förteckning underskriven av föreningen ensam får endast karaktär av partsinlaga. Risken är annars att en tidigare boende exempelvis hävdar att skrotcykeln som föreningen kastat var en dyrbar cykel som han hade för avsikt att hämta.
Ett enkelt sätt att dokumentera vad föreningen slänger är att fotografera sakerna och bifoga fotona med förteckningen.
Texten är tagen från hemsidan bostasrätterna 27 juni 2015