Prislista för cykelservice / bikeservice

Liten service
Reservdelar tillkommer

 Small service
Spaceparts may add up

 300 kr

Stor service 
Reservdelar tillkommer

 Big service
Spaceparts may add up

500 kr 

 Lagning av punktering

 Puncture repair

 250 kr

Riktning av hjul 

 Wheel truing

 200 kr

 Inställning av växlar

 Gear adjustment

 200 kr

Övriga reparationer 

Miscellaneous repairs 

 Kostnadsförslag / P.O.A.