Länkar till Cykelsidor värda att besöka

Sheldon Brown

Den mest genomgående sidan om du vill lära dig om cykel.
Sidan är inte den vackraste men har väldigt mycket matnyttig information.


Cykelhistoriska föreningen

är en ideell förening för personer med intresse för äldre cyklar och vår tids klassiker. Föreningens målsättning är att främja intresset genom att bevara eller renovera cyklar. Föreningen har också som mål att främja möjligheterna till utbyte, försäljning och köp av cyklar och/eller delar eller till cykelhistoria anknutna tillbehör, litteratur o dyl.


Cyklopedia

En mycket trevlig personlig hemsida som har både mekarinfo och reseguider.


Svensk cykling

För att skapa en starkare röst för cykling i Sverige, initieras en paraplyorganisation – Svensk Cykling. Organisationen ska samla samtliga svenska cykelorganisationer under ett tak.


Cykelfrämjandet

… arbetar för en bättre cykelstad. Vi samarbetar med Trafikverket, Trafikkontoret och intresseorganisationer som ligger oss nära och deltar årligen i flera cykelarrangemang i Stockholm.


Naturskyddsföreningens cykelgrupp

Cykelgruppen arbetar för lättare och säkrare cykling i Stockholms län och ger cyklisterna en starkare röst i debatten.

 

Syskonkök