Skänk cyklar

Tillvägagångssätt

Har du cyklar eller cykeldelar som du vill bli av med så tar vi gärna emot dem.

Cyklar som är i bra skick förmedlar vi vidare till bättre behövande och är cykeln i dåligt skick så monterar vi av de delar som går att återanvända och återvinner resten.

Vi åker och hämtar cyklar som ni vill skänka men i regel inte färre än 4 cyklar.

Ni är dock alltid välkomna att lämna cyklar till oss under öppettiderna eller efter överenskommelse.
Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller förslag

Kontaktformulär

Vad säger lagen?

Vad säger lagen vid rensning av cykelrum i bostadsrättsföreningar och i hyreshus
Vad kan föreningen göra med avflyttade bostadsrättshavares/hyresgästers kvarlämnade saker (Cyklar) i till exempel vinds- eller källarförråd?
När vågar man slänga sakerna?

Hyresgäster

Beträffande hyresgäster säger hyreslagen att egendom, som hyresgästen inte avhämtat sedan tre månader gått efter det att hyresgästen anmanats att hämta egendomen, tillfaller hyresvärden utan lösen.
Kravet på anmaning innebär att hyresvärden muntligen eller skriftligen ska ha uppmanat hyresgästen att ta hand om egendomen.
Hyresvärden är bevisskyldig för sitt påstående att anmaning ägt rum. Ofta vet inte hyresvärden vart hyresgästen flyttat, varför värden inte kan anmana hyresgästen. Egendomen tillfaller då hyresvärden sex månader från det att vederbörande flyttade från lägenheten.
Hyresvärden kan välja mellan att låta sexmånadersfristen löpa utan anmaning eller sända anmaning och invänta tremånadersfristen.

Bostadsrättshavare

Motsvarande bestämmelser finns inte i bostadsrättslagen. Så vad som gäller beträffande avflyttade bostadsrättshavares kvarlämnade saker är inte lagreglerat.
Föreningen får avgöra frågan på lämpligt sätt och kan då analogt med hyreslagens bestämmelser söka vägledning.
Det är lämpligt att föreningen låter upprätta en enkel förteckning över föremål av värde som kvarlämnats. För att förteckningen skall få bevisvärde bör den bevittnas av “utomstående” personer. En förteckning underskriven av föreningen ensam får endast karaktär av partsinlaga. Risken är annars att en tidigare boende exempelvis hävdar att skrotcykeln som föreningen kastat var en dyrbar cykel som han hade för avsikt att hämta.
Ett enkelt sätt att dokumentera vad föreningen slänger är att fotografera sakerna och bifoga fotona med förteckningen.

Texten är tagen från hemsidan bostasrätterna 27 juni 2015

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/kvarlamnade-saker

Här är några exempeltexter man kan använda

Exempel 1:

Tömning Av Cykelförråd

Som det tidigare har utannonserats kommer cykelförrådet att tömmas på oanvända/kvarglömda cyklar.

Alla cyklar som saknat markering med namn har nu markerats med rött buntband på styret.

Vänligen kontrollera så att din cykel inte är markerad med rött buntband. Alla cyklar som är markerade med rött buntband efter den 23 november kommer att skänkas bort till välgörande ändamål eller kastas.

Styrelsen

Exempel 2:

Cykelrensning i Cykelställen på Gårdarna

Vecka 20 ( 13 – 17 maj) Kommer föreningen att genomföra en rensning av cyklar på gårdarna.

Alla cyklar måste märkas med namn och adress väl synligt på cykeln. De cyklar som inte är märkta kommer att plockas bort.

Cyklar som används aktivt skall stå i cykelställen, andra cyklar skall förvaras i lägenhetens källarförråd.

Omhändertagna cyklar kommer att förvaras i 3 månader sedan skickas cyklarna på skrotning.

Uppklippta lås kommer inte att ersättas.

HSB brf Volten Förvaltningen

Exempel 3:

Cykelrensning 2017

2017-08-02 10:08

Styrelsen har initierat en cykelrensning både inomhus i cykelrummen och utomhus i cykelställen.

De omärkta cyklarna har vi låtit fastighetsskötaren dra röd/vit tejp runt som märkning.

Kontrollera att din cykel är uppmärkt med din egen märkning.

Står den med röd/vit tejp runt sig så ta bara bort den därifrån och märka den med ditt namn och datum.

I slutet av juli kommer styrelsen att ta bort alla cyklar som fortfarande står med röd/vit tejp runt sig.

”Det är drygt två år sedan det genomfördes en rensning av cyklar. Då samlades det ihop ett drygt 40-tal cyklar utan ägare boende i föreningen. Syftet är att tillse utrymme för de som i första hand bor i föreningen. Det är nu dags igen. Den 20 april kommer rensning av cyklar genomföras. Märk din cykel med en lapp eller dylikt, att den inte ska tas omhand. Alla omärkta cyklar tas i förvar i ett förråd nere på ängen. Där kommer de stå i ungefär 3 månader innan de skickas vidare. Kom ihåg att det är cyklar som av olika anledning inte har någon ägare till boende i föreningen som kommer tas omhand.

Förtydligande: Cykelrensning avser cyklar som förvaras i gemensamt förråd i bottenplan samt vid cykelställ.”

CYKELRENSNING

Vi har förhandsinformerat er om genomförandet av en cykelrensning. Nu är det dags för genomförandet av den.

Cykelrensningen kommer genomföras under Oktober månad.

Uppmärkningen av din cykel ska ske mellan den 5/10 – 26/10 2017.

Är inte din cykel uppmärkt till den 26/10 -11 kommer den forslas bort.

Vi kommer förvara bortforslade/omhändertagna cyklar på ett säkert sätt/ställe. Där kommer

de förvaras i 5 månader (November 2017 – Mars 2018).

Om du av någon anledning missat att märka din cykel så finns det alltså möjlighet att tillrättalägga det genom att ta en kontakt med ansvarig för cykelprojektet.

Efter Mars 2018 kommer alla de cyklar som står kvar i förvaringen forslas bort för skrotning.

Nedan finns remsor som du kan använda dig av vid uppmärkningen av cykeln.

Om du inte vill använda dem utan märker på annat sätt är det av största vikt att alla nedan uppgifter finns med:

Namn – Adress – HSB Lägenhets Nr – Datum för märkningen