• Thomas Rörby

    076-404 47 27‬

  • Mailadress

    info@cykelkoketsolna.se

Om oss

Cykelköket fungerar som en återvinningscentral för kasserade och övergivna cyklar och cykeldelar.
Vår målsättning är att samarbeta med hyresvärdar, återvinningscentraler och privata aktörer för att samla in cyklar, som sedan kan erbjudas som renoveringsobjekt eller som vi bygger om för försäljning.

Syftet med detta initiativ är att höga cykelns status och främja cyklandet i vår stad. Folkbildning och kollektivt lärande är centralt i verksamheten.


Föreningen Cykelköket Solna – “den öppna verkstaden”

Vi är en gör-det-själv verkstad dit du kan komma och laga sin cykel och förkovra sig i cykelkunskap.
Cykelköket Solna som förening ger människor möjlighet att lära sig att laga sin cykel eller bygga en cykel. Hos oss kan du hitta de flesta verktygen för att laga din cykel

Föreningsinformation

Namn: Cykelköket Solna

Organisationsnummer: 802475-9196
Säte: Solna
Adress:
 Spetsgatan 4
, 169 64 Solna

Cykelköket saknar för tillfället styrelse
Personer som har hand om driften av föreningen är:
Esteban Bravo, esteban@cykelkoketsolna.se
Thomas Rörby, thomas@cykelkoketsolna.se


Cykelköket AB – “Butiken”

Hos oss kan du köpa cykel eller cykeldelar, hyra cykel eller hyra in oss för ett event.
Cykelköket AB är ett socialt företag som syftar till att skapa arbetstillfällen åt oss som vill arbeta med renovering och restaurering av cyklar. Allt överskott återinvesteras i verksamheten och i föreningen Cykelköket Solna. Cykelköket AB inriktar sin verksamhet på att sälja cyklar, erbjuda cykelservice, samordna vår lastcykelpool och erbjuda workshops till företag och organisationer. I förlängningen kommer verksamheten även att erbjuda praktikplatser till de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Både Cykelköket AB och Cykelköket Solna står för samma värdegrund och har samma utgångspunkt med den enda skillnaden att den ena vill gagna sina anställda ekonomiskt.