By: Esteban | January 02, 2017

Category: Uncategorized 

Tags:

By: Esteban | July 31, 2016

Cykelköket AB är ett socialt företag som syftar till att skapa arbetstillfällen åt oss som vill arbeta med renovering och restaurering av cyklar. Allt överskott kommer att återinvesteras i verksamheten och i föreningen Cykelköket Solna. Cykelköket AB kommer att inrikta sin verksamhet på att sälja cyklar, erbjuda cykelservice, samordna vår nystartade lastcykelpool och erbjuda workshops till företag och organisationer. I förlängningen kommer verksamheten även att erbjuda praktikplatser till de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Både Cykelköket AB och Cykelköket Solna står för samma värdegrund och har samma utgångspunkt med den enda skillnaden att den ena vill gagna sina anställda ekonomiskt.

Cykelköket AB hanterar all...

Category: Uncategorized 

Tags:

By: Esteban | July 23, 2016

This guy is awesome! Bikes&Tech is a project about cycling from Stockholm to the EU Parliament in Brussels through Gothenburg, Copenhagen, Hamburg and Amsterdam, in Summer 2016, to support victims of cycling accidents. Bikes&Tech has a Mission: to make technology help cycling to be safer. We are working on new ideas, techniques or ways to improve the cycling experience in the city, by applying technology (apps, software, hardware) or working on alternative ways for urban planning. We have scheduled some humble events along the route to enhance visibility of the urban cycling growing trend. If you are interested, follow our blog posts and tweets! The assemble of the touring bike at the kitcken! This is what it looks like when...

Category: Uncategorized 

Tags:

By: Esteban | May 25, 2016

Extrainsatt Årsmöte dagordning / Extra Yearmeeting agenda
  1. Mötet öppnas/ Meeting opens
  2. Val av ordförande och sekreterare / Election of cheerman and secretary
  3. Val av styrelse / Election of the new board
  4. Övrig frågor / Other questons
  5. Mötet avslutas / Meeting ends
Välkomna!/ Welcome

Category: Uncategorized 

Tags:

By: Esteban | May 17, 2016

Redovisning av årsmöte 9e april

På årsmötet den 9 e april var vi väldigt få medlemmar som var närvarande vilket tyvärr inte speglar cykelkökets besökarantal under lördagarna. Detta var tråkigt och ledde till att vi inte kunde välja en ny styrelse. Verksamheten har genom detta blivit lidande och vi har inte kunnat hålla öppet i samma utsträckning för detta och samtidigt har vi stängt medlemsintaget då vi inte har någon som kan sköta administrationen för detta. 

Avgående styrelse presenterade att de startat ett systerbolag till föreningen för att lättare kunna separera den kommersiella verksamheten från den ideella vilket varit ett naturligt steg i arbetet med expansionen av cykelköket. Bolaget heter Cykelköket AB och har tagit över tillsynen...

Category: Uncategorized 

Tags: